Site directory category - Транспорт

Транспорт

Будь ласка, виберіть підкатегорію

Транспорт — важлива виробнича галузь, яка здійснює перевезення пасажирів та вантажів.

Економіка не зможе існувати без транспорту, оскільки потребує постійного переміщення сировини та готової продукції з точки А до точки Б.

Поширені види транспорту:

  • автомобільний;
  • повітряний;
  • водний;
  • залізничний;
  • трубопровідний.

Зважаючи на процеси глобалізації, регіонального та міжнародного поділу праці роль транспортної галузі в перспективі лише зростатиме. Технічний прогрес приготує сюрпризи у вигляді нових способів переміщення людей та вантажів, але транспорт буде затребуваний завжди.

Транспорт дуже впливає на наше повсякденне життя

У найзагальніших рисах можна сказати, що транспорт є однією з багатьох функцій у складному організмі міста. Ми докладно розглянули найважливішу роль транспорту у кожному місті, що функціонує як «кровообіг», що пов'язує всі інші підсистеми та функції міста, такі як розселення, економічне та соціальне життя та багато інших. Тим не менш, хоча транспорт і важливий, він не повинен домінувати з усіх інших аспектів міського життя. Досвід показав, що транспортні системи не лише стимулюють міський розвиток, а й підривають основні якості міст, такі як стійкість та зручність життя.

Ще одним транспортним фактором, що сильно впливає на міську структуру і зручність життя, стала автомобілізація. Поява безлічі нових власників призвела до нового витку зростання міських поїздок та стимулювала подальшу експансію до передмість. Водночас він створює хронічні затори на вулицях та автомагістралях.

Це явище є те, що ми називаємо «порочним колом міської мобільності», і характерно для багатьох міст світу. До цієї категорії ми включаємо міста у промислово розвинених країнах світу, де умови дорожнього руху та транспорту, як і раніше, незадовільні. Як правило, використання автомобіля тут не обмежене.

Це призводить до частих хронічних пробок у ранкові та вечірні години пік, а також у будь-який інший час доби. Громадський транспорт тут мало використовується як альтернатива автомобільному транспорту. Маршрутки та тролейбуси працюють у загальному потоці транспортних засобів, тобто. стоять у пробках, утворених переважно особистими автомобілями. Недостатньо уваги приділяється забезпеченню безпеки та комфорту пішохідного сполучення.

Транспорт впливає на довкілля

Будь-який транспорт є дуже несприятливим чинником щодо умов довкілля. Загалом зростаюче техногенне навантаження призводить до змін глобального клімату та екології, іноді незворотних. Забруднення навколишнього середовища транспортом матиме такі проблеми та наслідки.

Транспорт є недоліком у екологічній ситуації. Майже всі види транспорту забруднюють довкілля, особливо повітря, і навіть воду, створюють сильний шум і вібрацію. Транспортна інфраструктура (автомобільні та залізниці, порти Хайхе, трубопроводи, аеропорти і т. д., а також пов'язані з ними склади, станції, доки тощо) займають велику кількість земельних ресурсів.

Транспортна інфраструктура створює великі площі антропогенних ландшафтів. Природні ресурси використовуються у виробництві автомобілів та у будівництві транспортної інфраструктури. Усі види транспорту становлять серйозну загрозу життю, здоров'ю та майну людей.

Незважаючи на важливість транспортно-дорожнього комплексу як складової частини економіки, необхідно враховувати його суттєвий негативний вплив на природні екосистеми.

За словами Маркіна С., "Транспортний комплекс, що включає автомобільний, водний, повітряний і залізничний транспорт, автомобільний сектор, є найбільшим джерелом забруднення атмосферного повітря. Щороку комплекс викидає в атмосферу близько 12 млн тонн забруднюючих речовин, їх автомобільний транспорт 95%, повітряний транспорт 2,5%, морський та річковий транспорт 2,8%.